20 СӘУІР – БЕЙСЕНБІ

2-я конференция по цифровой трансформации Mining Goes Digital Kazakhstan

Геологиялық саланың алдында тұрған негізгі сын-қатер – қорлардың аз өндірілуі. Геология ғылымын дамыту және шикізатпен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда Ұлттық геологиялық қызмет құрылды және геология саласын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды. Геологиялық ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдету үшін «KAZNEDRA» ведомствоаралық ақпараттық жүйесі құрылады. Саланың негізгі проблемаларын шешу үшін жер қойнауын геологиялық зерттеудің тиімділігін арттыру және ақпараттандыру, цифрландыру технологияларын пайдалана отырып, минералдық-шикізат базасын толықтыру бойынша жұмыс жүргізу жоспарлануда.

 • Барлық деректерді машинада оқылатын түрде ала отырып, геологиялық барлау кезеңінен өндіру мен өңдеуге дейінгі деректердің үздіксіз қозғалысына негізделген саланы басқарудың жаңа модельдері.
 • Тау жыныстары бойынша өзек қоймаларын құру және цифрландыру.
 • Қазақстандағы геологиялық құрылымдарды цифрлық картаға түсіру.
 • Жер асты ресурстарын болжауға және талдауға көмектесу үшін жасанды интеллектті (ЖИ) пайдалану.
 • Геологиялық түзілімдерді болжау үшін машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану.
 • Зерттеу дәлдігін жақсарту үшін геофизикалық деректерді спутниктік суреттермен біріктіру.
 • Қол жеткізу қиын аймақтарда кескіндер мен деректерді алу үшін жасанды интеллект пен дрондық технологияларды қолдану.
 • Инвестициялық жобаларды талдау және іске асыру кезінде цифрлық технологияларды пайдалану.

Moderator
Директор по продажам продуктов для горнодобывающего сектора в регионе EMEA
Seequent

Presentations
Достижение полного потенциала для предприятий горно-металлургической отрасли: диагностика и методологии трансформации

Старший руководитель проектов
Хэтч


Уроки, извлеченные из применения удаленных операционных центров в горнодобывающей промышленности Австралии и Северной и Южной Америки.

Генеральный директор
StepChange Global


Цифровое управление горным предприятием с помощью K-MINE

Директор
K-MINE Group


Эпоха данных: сбор, обработка и интерпретация

Руководитель технической группы
Seequent


Кейсы повышения эффективности буровзрывных работ на основе применения цифровых технологий ГГИС ГЕОМИКС и систем диспетчеризации

Технический директор
ООО "ГЕОМИКС"


Управление горно-геологическими данными

Заместитель генерального директора
АТОЛЛис


Цифровая трансформация буровых работ

Руководитель отдела внедрения и технической поддержки
АГР Софтвер


Моделирование буровзрывных работ с использованием цифрового двойника.

Генеральный директор
TBT / DNA-Blast Group


Жасөспірімдер жобаларының тұсаукесері 


Moderator
Генеральный директор
Greenrock International

Presentations
Рудопроявление Меди Сарлыбай в Шелкарском районе Актюбинской области

Ведущий геолог
Аврора Минералс Групп


Потенциал медного проекта Кемир в Западном Прибалхашье Жамбылской области

Геолог
Аврора Минералс Групп


Технологиялық бизнес-трек форумға қатысушылар мен көрмеге келушілер үшін ашық мамандандырылған аймақта өткізіледі. Бизнес-трек алаңында компаниялар мен форумның жеке қатысушылары өздерінің технологияларын, кейстері мен өнімдерін таныстыра алады. 


Moderator
Генеральный директор
Greenrock International

Presentations
Технология открытой разработки месторождений с помощью горных комбайнов Tesmec

Руководитель отдела развития
Тесмек


Решения по вертикальному подъёму материала и анализ топографии потенциальной местности с размещением оборудования

Региональный менеджер по продажам
H+E Logistik GmbH


WEIR Minerals – Новые возможности

Территориальный менеджер по продажам, ЦА
ТОО «Веир Минералс Казахстан»


Ионообменные смолы Purolite в технологиях извлечения и очистки ценных компонентов из растворов

Глава Представительства
Пьюролайт


Аккумуляторное оборудование

Руководитель отдела продаж по Центральной Азии и Кавказу
Норсервис


Қазақстан, транзиттік экономикасы бар басқа елдер сияқты, цифрлық экономикадағы бірегей перспективаларға тап болады. Бұл пайда табуға оларды коммерцияландыру үшін цифрлық және деректермен жұмыс істеу тәсілін өзгертуді қажет етеді. Ол сондай-ақ жаңа цифрлық платформаларды пайдалану және экономиканың әртүрлі секторларының жұмысын оңтайландыру және ресурстарды бөлу үшін бизнес үлгілерін қолдану арқылы цифрлық трансформация мүмкіндіктерін ашады. 

 • Жер қойнауын пайдаланушылардың өндірістік процестерін өнеркәсіптік автоматтандыру мен цифрландырудың технологиялық шешімдері.
 • Тау-кен өнеркәсібіндегі процедураларды басқаруды тексеруді, визуализациялауды, автоматтандыруды қамтитын цифрлық жобалар; техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің автоматтандырылған жүйесін әзірлеу; кен орындарын геомеханикалық модельдеу; объектілер инфрақұрылымының 3D-модельдерін жасау және т.б.
 • Жабдықтың техникалық жай-күйін визуализациялауға және оның тоқтап қалуын қысқартуға ықпал ететін профилактикалық тексерулер мен техниканы жөндеудің цифрлық есебі.
 • Карьерлердегі жарылғыш жұмыстарды өндіруде болжау мен жобалаудың компьютерлік моделінің бағдарламалық жасақтамасы.
 • Кен орындарының көлік жүйелерінің цифрлық екілігі.
 • Тау-кен байыту кәсіпорнының цифрлық екілігі.
 • Тау-кен көлік кешенін басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйелері.

Moderator
Директор
Синерго - партнер фирмы “1С”

Presentations
Создание системы корпоративного хранилища технологических данных в Группе ERG

Коммерческий директор
ТОО "Клинкманн Казахстан (Klinkmann Kazakhstan)"


Создание системы корпоративного хранилища технологических данных в Группе ERG

Менеджер проектов развития производственных систем в цветной металлургии
ТОО «Business & Technology Services»


Оптимизация управления циклом флотации на Бакырчикском горнодобывающем предприятии с помощью искусственного интеллекта на платформе brains.app

Начальник производственно-технического управления
ТОО "Полиметалл Евразия"


Создание дорожной карты к цифровому руднику мирового уровня

Главный консультант
Mine Tech Services (MTS)


Цифровой рудник – автоматизация учета и планирования с помощью решений фирмы 1С

Директор
Синерго - партнер фирмы “1С”


Автоматизация и цифровизация в горной отрасли

Руководитель направления, Департамент горнодобывающих решений
Рексофт


Интеллектуальная система автоматизированного управления технологическим процессом обогатительных фабрик

Старший Партнер
ТОО "Белка АЙ"


Революционное управление процессами: использование моделей машинного обучения, основанных на физике, для повышения рентабельности, надёжности и устойчивости в горнодобывающей промышленности

Директор / Основатель
Conundrum Industrial


Мониторинг размера частиц в реальном времени из каждого циклона для оптимизации производства чистого металла на линии измельчения и обогащения

Менеджер по развитию бизнеса, Европа
CiDRA Minerals Processing


Geminex™ – Технологический цифровой двойник для обогатительных и металлургических предприятий

Эксперт по цифровым решениям компании
Метсо Оутотек, Центральная Азия


Технологиялық бизнес-трек форумға қатысушылар мен көрмеге келушілер үшін ашық мамандандырылған аймақта өткізіледі. Бизнес-трек алаңында компаниялар мен форумның жеке қатысушылары өздерінің технологияларын, кейстері мен өнімдерін таныстыра алады. 


Moderator
Генеральный директор
ООО "Маркетинг от Тимченко"

Presentations
Применение беспилотных воздушных систем для геофизических исследований

Главный геофизик, направление БАС
АО "НПП "Радар ММС"


Современный магниторазведочный комплекс с применением носителей БПЛА

Ведущий Геофизик
АГТ Системс Восток


Современные технологии геологоразведки.

Геофизик
АГТ Системс Восток


Повышение качества поисково-оценочных работ

Заместитель генерального директора по работе с клиентами
ООО "АГР Софтвер"


Сравнительный анализ однородности рудных золотосодержащих стандартных образцов элементного состава от мировых производителей

Инженер отдела геологических изысканий
ИнПроТех


Мобильное сканирование наземным сканером RIEGL и другие новинки компании

Директор департамента лазерного сканирования
АртГео


Аэроэлектроразведка для гидрогеологии - результаты в долине Неретвы (Хорватия)

Генеральный директор
ООО "Геотехнологии"


Трехмерная инверсия вектора намагниченности аэромагнитных данных, пролетаемых над кимберлитовой трубкой Гриба

Профессор
Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ)


Қазақстанның орасан зор аумағын ескере отырып, геологиялық-іздестіру жұмыстарының тиімділігі көбінесе озық технологияларды пайдалануға, кешенді талдауға және мамандардың жоғары құзыреттілігіне байланысты.  Қазақстанда ГРР инновациялық әдістерін қолдана отырып, геологиялық саланы жаңғырту курсы қабылданды. Жаңғырту сонымен қатар кен орындарын бағалау сапасын арттыру және оларды игеру мен пайдаланудың оңтайлы әдістерін анықтау міндеттерін шешуге көмектеседі.  

 • Кен орындарын бағалау сапасын арттыру үшін салалық тәжірибелерді жаңғырту.
 • Нақты уақыт режимінде геологиялық зерттеулердің деректерін жинауға, өңдеуге және талдауға мүмкіндік беретін технологияларды дамыту.
 • Сапаны арттыру және процестерді жеделдету үшін мамандардың күнделікті қол жұмысын автоматтандыру.
 • Цифрлық өзектен, геологиялық зерттеу деректерінен, сейсмикалық барлаудан, аймақтық және бассейндік модельдеуден цифрлық геологиялық модельдерге дейін үздіксіз тізбектер құру.
 • Үнемі келіп түсетін жаңа деректер негізінде геологиялық модельдерді автоматтандырылған жаңарту.
 • Жоспарлау дәлдігі мен шешім қабылдау жылдамдығын жақсарту үшін Big Data және Data Mining технологияларын қолдану.
 • Кен орындарын бағалау сапасын арттыру және оларды игеру мен пайдаланудың оңтайлы әдістерін анықтау.
 • Өндірудің рентабельділігін арттыру үшін бұрғылау-жару жұмыстарының көрсеткіштерін компьютерлік модельдеу.

Moderator
Генеральный директор
ТОО NovaDrilling

Presentations
Примеры применения комплексных геофизических методов при разведке медно-порфировых месторождений, участок Прибрежный.

Старший проектный геолог
RioTinto


Поляризация, вызванная DasVision 3D: примеры из Канады и Казахстана

вице-президент по развитию бизнеса
Абитиби Геофизика


Геологическое таргетирование как наиболее эффективный инструмент прогноза и поисков рудных месторождений

Главный геолог
ООО "Институт геотехнологий" (Группа ИГТ)


Повышение эффективности геологоразведки путем использования современных буровых технологий

Генеральный директор
Восточная Буровая Компания


Плюсы и минусы оптимизации полевых работ при поисках и разведке рудных месторождений

Генеральный директор
Сервисная геолого-геофизическая компания "ДЖИ М Сервис" ООО


Опыт решения поисковых задач на рудные полезные ископаемые

Генеральный директор
ГК "Открытая Геология"


Минералогические критерии рудоносности гранитоидных массивов

Исполнительный Директор
ГК "ЛИМС"


Технологиялық бизнес-трек форумға қатысушылар мен көрмеге келушілер үшін ашық мамандандырылған аймақта өткізіледі. Бизнес-трек алаңында компаниялар мен форумның жеке қатысушылары өздерінің технологияларын, кейстері мен өнімдерін таныстыра алады. 


Moderator
Генеральный директор
Greenrock International

Presentations
Обзор коробочного решения на базе LabWare LIMS для металлургических и добывающих компаний

Заместитель генерального директора по продажам
ООО "ЛАБВЭА"


Подземная вентиляция: цифровизация, инновации, энергоэффективность

Директор по развитию Howden
ТОО Alpha-Safety


Кейсы цифровых проектов на производстве

Генеральный директор
ООО "Интеллектуальные решения"


Потери и разубоживание руды при проведении открытых горных работ. Прогноз на основе трехмерной блочной модели и сопоставление с фактом отработки

Ведущий горный инженер-геолог
ТОО "ДВА КЕЙ"


Тау-кен металлургия саласы парниктік газдардың ең ірі үш эмитентінің бірі болып табылады. ESG, Жасыл трансформация, климатты басқару және тау-кен қалдықтарын басқару – бұл қоршаған ортаны қорғауға және тұрақты дамуға ықпал ететін маңызды бастамалар. Көміртекті бейтараптыққа көшу жаңа өндірістік және энергетикалық технологияларға үлкен инвестицияларды қажет етеді. Салық ауыртпалығы мен салық ортасының тұрақтылығы инвестициялық жоспарлауға және тау-кен саласындағы компаниялардың «жасыл» дамуына әсер ететін маңызды фактор болып табылады. 

 • Қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік талаптардың өзгеруіне шолу.
 • Тау-кен өндіру саласының «жасыл» трансформациясын ынталандырудың және Қазақстанда көміртегі бейтараптығына көшудің мемлекеттік құралдары.
 • Тау-кен өнеркәсібінде ERP принциптерін енгізу тәжірибесі
 • Әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау және декарбонизация технологияларын енгізу тиімділігін бағалау.
 • Тау-кен орындарында жаңартылатын энергия көздерін құру.
 • Көміртегі бірлігі нарығын дамыту (VCM).
 • Қазақстанның тау-кен өндіру секторында парниктік газдар шығарындыларын азайту мониторингінің практикасы мен жаңа технологиялары.
 • Ресурстарды, материалдарды және қалдықтарды басқарудың тиімділігін арттыру үшін айналмалы экономикаға көшу.
 • Парниктік газдар шығарындыларын азайту және қоршаған ортаға теріс әсерді азайту технологияларын пайдалануды жандандыру бойынша ғылыми-техникалық ынтымақтастық.
 • Жерді жою және рекультивациялау стандарттарын енгізу тәжірибесі.

Moderator
Главный инженер - сокращение выбросов парниковых газов и операционная эффективность
SRK Consulting

Presentations
Решения для устойчивого развития промышленного предприятия. ESG от слов к делу

Генеральный директор
ООО "ЭСАБ"


Решения Schneider Electric в разрезе ESG повестки

Директор Power Systems в Казахстане и Узбекистане
Шнейдер Электрик


Разработка практической стратегии сокращения выбросов парниковых газов

Главный инженер - сокращение выбросов парниковых газов и операционная эффективность
SRK Consulting


Коунрадский производственный комплекс – научный подход к закрытию проекта

Начальник отдела охраны окружающей среды
ТОО Сары Казна / Central Asia Metals


ВИЭ как инструмент декарбонизации горнодобывающей промышленности

Эколог
Wardell Armstrong International


Стратегия устойчивого развития на золотодобывающем предприятии

Генеральный директор
ТОО "RG Gold"


Программа энергоэффективности, энергосбережения и декарбонизации в Казатомпром

Руководитель направления управления производственными активами
АО «НАК «Казатомпром»


Техногенные катастрофы на хвостохранилищах: Инженерно-геологические особенности формирования хвостохранилищ

Директор
Алидада


Растущее значение социальной лицензии на деятельность (SLO) в Казахстане

Консультант по экологическим и социальным вопросам


Роль ESG данных компании на пути к цифровой трансформации

Вице-президент Datamine по ESG
Датамайн