19 СӘУІР – СӘРСЕНБІ


Presentations
Приветственное обращение организаторов форума

Основатель и главный руководитель
MINEX Forum


Приветствие посольства Великобритании в Республике Казахстан

Посол Его Величества в Республике Казахстан


Геологиялық саланың алдында тұрған негізгі сын-қатер – қорлардың аз өндірілуі. Геология ғылымын дамыту және шикізатпен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда Ұлттық геологиялық қызмет құрылды және геология саласын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды. Геологиялық ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдету үшін «KAZNEDRA» ведомствоаралық ақпараттық жүйесі құрылады. Саланың негізгі проблемаларын шешу үшін жер қойнауын геологиялық зерттеудің тиімділігін арттыру және ақпараттандыру, цифрландыру технологияларын пайдалана отырып, минералдық-шикізат базасын толықтыру бойынша жұмыс жүргізу жоспарлануда.

 • Барлық деректерді машинада оқылатын түрде ала отырып, геологиялық барлау кезеңінен өндіру мен өңдеуге дейінгі деректердің үздіксіз қозғалысына негізделген саланы басқарудың жаңа модельдері.
 • Тау жыныстары бойынша өзек қоймаларын құру және цифрландыру.
 • Қазақстандағы геологиялық құрылымдарды цифрлық картаға түсіру.
 • Жер асты ресурстарын болжауға және талдауға көмектесу үшін жасанды интеллектті (ЖИ) пайдалану.
 • Геологиялық түзілімдерді болжау үшін машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану.
 • Зерттеу дәлдігін жақсарту үшін геофизикалық деректерді спутниктік суреттермен біріктіру.
 • Қол жеткізу қиын аймақтарда кескіндер мен деректерді алу үшін жасанды интеллект пен дрондық технологияларды қолдану.
 • Инвестициялық жобаларды талдау және іске асыру кезінде цифрлық технологияларды пайдалану.

Moderator
Партнер
ТОО Юридическая фирма "GRATA"

Presentations
Экономические перспективы Казахстана и Центральной Азии в новом геополитическом контексте

Заместитель директора, ведущий региональный экономист, Центральная Азия
Европейский банк реконструкции и развития


Инвестиционные возможности Республики Казахстан, включая Горно-Металлургический Комплекс

Заместитель министра
Министерство иностранных дел Республики Казахстан


Ключевое слово

Вице-министр
Министерство Индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстан


Ключевые вызовы в формировании благоприятного бизнес-климата в горнодобывающей отрасли Казахстана

Партнер
Холлер Ломакс


Развитие недр, как драйвер экономического роста Казахстана

Советник Председателя Президиума
НПП РК Атамекен


Редкоземельные элементы – возможность или риск?

Директор и корпоративный консультант (горное дело)
SRK Consulting (Kazakhstan)


Развитие геологоразведки Казахстана в разрезе глобального энергетического перехода

Партнер
Aurora Minerals Group


Қазақстан пайдалы қазбалардың көптеген түрлерінің расталған қорлары бойынша әлемнің жетекші елдерінің алғашқы ондығына кіреді. Экономиканың өндіруші секторы ЖІӨ-нің шамамен 30%-ын қамтамасыз етеді. қамтамасыз етеді. ТМК-ның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін таяу жылдары минералдық-шикізат базасын толықтыру, жер қойнауын пайдаланушылардың бірыңғай платформасында бизнес-процестерді оңайлату және автоматтандыру, базалық металдарды дайын өнімге дейін өңдеуді тереңдету жөнінде шаралар қолданылатын болады.

 • Басым пайдалы қазбалар бойынша жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуді жандандыру жөніндегі ұлттық бағдарлама.
 • Ұлттық Геологиялық Қызметтің инвестициялық тәуекелдерді төмендету және ерте кезеңде жұмыстар жүргізу және болжамды ресурстары бар перспективалы учаскелерді қалыптастыру жөніндегі жоспарлары.
 • Геологиялық барлауға инвестициялар тартудың жаңа құралдары.
 • Инвесторларға ұсынылатын қатты пайдалы қазбалар кен орындарының экономикалық көмектерін арттыру.
 • Қатты пайдалы қазбалардың ресурстары мен қорлары бойынша есептіліктің халықаралық стандарттарына көшуді аяқтау.
 • Инвесторлардың геологиялық ақпаратқа қол жеткізуін жеңілдету үшін «ашық» ақпараттық жүйені құру.
 • Деректерге негізделген саланы басқарудың жаңа үлгісі.
 • Кен орындарын ашушылардың оны игеру құқықтарын қорғау.
 • Пайдаланылмаған жер қойнауын мемлекеттік қорға қайтару мақсатында кен орындарын тексеру.
 • Жер қойнауын пайдаланушылардың қызметіне ғарыштық мониторинг жүргізу

Moderator
Партнер
Холлер Ломакс

Presentations
Mеры по улучшению инвестиционного климата в Горно-Металлургическом Комплексе Казахстана

Исполнительный директор
ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»


О реализации концепции развития геологической отрасли Казахстана

Председатель
Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК


Национальная геологическая служба

Председатель Правления
АО "Национальная геологическая служба"


Единая платформа недропользователей minerals.gov.kz

Директор Департамента пространственных данных
АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"


Преимущества перехода на новый Кодекс горнодобывающей промышленности

Главный консультант
CSA Global (компания группы ERM)


Переход на стандарты KAZRC — ожидания и риски

Председатель Исполнительного Комитета ПОНЭН
ОО "Профессиональное объединение независимых экспертов недр" (ПОНЭН)"


О некоторых юридических рисках геологоразведки в Казахстане и пути их решения

Партнер
ТОО Юридическая фирма "GRATA"


Юниорские компании ГМК РК

Председатель Правления
Ассоциация МСБ в ГМК "Тау-Кен Казахстан"Moderator
Исполнительный директор
ООО "Институт геотехнологий" (Группа ИГТ)

Presentations
Геолого-структурное картирование – основа прогноза и поиска рудных месторождений

Начальник отдела ГИС, геолог
ООО "Институт геотехнологий" (Группа ИГТ)


Геолого-структурное картирование – основа прогноза и поиска рудных месторождений

Главный геолог
ООО "Институт геотехнологий" (Группа ИГТ)


Пайдалы қазбаларды қарқынды өндіруге байланысты геологиялық саланың алдында тұрған негізгі сын-қатер қорлардың аз толықтырылуы болып табылады. Мемлекет, инвесторлар мен бизнестің қатысуымен жер қойнауын геологиялық зерттеуді жандандыру талап етіледі. Таяу болашақта минералды-шикізат базасын толықтыру, жер қойнауын пайдаланушылардың бірыңғай платформасында бизнес-процестерді оңайлату және автоматтандыру, сондай-ақ металдарды өңдеуді түпкілікті өнімге дейін кеңейту көзделген. 2023 жылы Қазақстанда 149 инвестициялық жоба енгізу жоспарлануда. Ең ірілері өндірісті жаңғыртумен және облыстар мен өңірлердің кешенді әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын іске асырумен байланысты 

 • Қазақстанда тау-кен металлургия өнеркәсібін жаңғырту және дамытуға арналған жаңа мүмкіндіктер, ынталандырулар мен сын-қатерлер.
 • Қазақстанда пайдалы жаңа кен орындарын ашу перспективалары.
 • Ірі өндіруші компаниялардың қатты пайдалы қазбалардың рентабельді қорларын молайту жөніндегі тәжірибесі мен стратегиялары.
 • Жергілікті өндірушілерді шикізатпен қамтамасыз ету жөніндегі талаптар.
 • Жер қойнауын геологиялық зерттеу тиімділігін арттыру және минералды-шикізат базасын толықтыру.
 • Қазақстанда тау-кен өнеркәсібін дамыту және жаңғырту үшін шетелдік инвестициялар мен технологияларды тарту.
 • Минералды-шикізат базасын молайтуды жандандыру үшін жасөспірімдер жобаларын дамыту перспективалары.
 • Жасөспірімдер жобаларын қаржыландырудың заманауи тәжірибесі.
 • Минералды-шикізат ресурстарын пайдалануды оқшаулайтын «өнеркәсіптік хабтар» тұжырымдамасын іске асыру және қосылған құны жоғары өнімдер өндірісін дамыту.

Moderator
Директор по азиатскому направлению
ООО "Ай Эм Си Монтан Групп"

Presentations
Механизмы и перспективы сотрудничества с Тау-Кен Самрук по геологоразведочным и добычным проектам

Председатель Правления
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»


Альтернативные инструменты инвестирования в развивающуюся горнодобывающую отрасль Казахстана

Генеральный директор
ТОО "GreyWolf Management"


Повышение операционной эффективности компаний и обеспечение высокого уровня доходности

Независимый эксперт


Экспертно-технический совет ФБУ "ГКЗ" как научно-аналитический фундамент привлечения инвестиций в перспективные геологические объекты

Заместитель начальника Управления мониторинга, анализа и методологии
Федеральное бюджетное учреждение "Государственная комиссия по запасам"


Концептуальные подходы к формированию МСБ и проектов M&A

Заместитель директора по трансформации
УГМК


Аэрогеофизика: от поиска воды к обнаружению месторождений полезных ископаемых

Исполнительный вице-президент, EMEA
Seequent


Меняющийся рынок разведочного бурения в Центральной Азии: Тенденции и изменения

Генеральный директор
ТОО NovaDrilling


Интенсивная подготовка операторов горной техники на высокотехнологичных тренажёрах-симуляторах модульного типа

Генеральный директор
ТОО "ОПЕРЕКС"


 • Ол қайда? Кеңестік координаттардың мағынасын ашу.
 • Бұл не? Оңтайлы барлау құралдарын анықтау мақсатында металлогендік үлгілер негізінде кеңестік металдар қауымдастығын минералдар жүйесіне ауыстыру.
 • Геологиялық карта нені көрсетеді? Кеңестік геологиялық белгілерді батыс геологиялық белгілеріне қалай аударуға және терминологияны қалай салыстыруға болады?
 • Мен қанша жұмсауым керек және қалай көбірек пайда алуға болады?
 • Бірінші жылдағы барлау шығындарына қойылатын минималды талаптар, сондай-ақ бұрғылауды жоспарлағанға дейін орындалуы керек геология, геохимия және топырақ геофизикасына шолу.
 • Егер менде тәжірибелі шығу тобы болмаса ше? Қашықтан зондтау (спектрлік және геофизикалық) зерттеулеріне шолу, олар бірінші жылы шығындар талаптарын орындау және бұрғылауға жақсы дайындалу үшін жасалуы мүмкін.
 • Халықаралық барлау тәжірибесіне сәйкес бұрғылау алдында не дайындауым керек? Геохимиялық ОК-КК, СО түрлері мен шығу көздеріне кіріспе.
 • Ашуды тездету үшін көбірек бұрғылау қондырғыларын қосуға бола ма? Бұрғылаудың артықшылығы аз, бірақ зияткерлік және тиімді шығын өлшегіштер, сондай-ақ Қазақстандағы бұрғылау науқандарынан барынша пайда алу үшін қажет болатын нәрсе көп.

Moderator
Директор и корпоративный консультант (горное дело)
SRK Consulting (Kazakhstan)

Presentations
Я получил лицензию на разведку... Что дальше?

Главный консультант (геология)
SRK Consulting (Казахстан)


Я получил лицензию на разведку... Что дальше?

Старший ресурсный геолог
SRK Consulting (Kazakhstan)


Я получил лицензию на разведку... Что дальше?

Директор и корпоративный консультант (горное дело)
SRK Consulting (Kazakhstan)


Хром, мыс, германий, литий және басқа да TPI күн батареялары, жел турбиналары және батареялар сияқты жаңартылатын энергия технологияларын дамыту үшін маңызды металдар болып табылады.                         

Аса маңызды кендер мен металдарды өндіру және экспорттау әлеуеті бойынша Қазақстан әлемде төртінші орында, ал алюминий бойынша ТОП-10-ға кіреді.  Жаһандық сұраныс пен халықаралық инвестициялар мен технологиялармен ынталандырылған Қазақстан аккумуляторлық металдар мен басқа да маңызды материалдарды әлемдік нарықтарға стратегиялық жеткізуші болуға дайын.  Елде өндірілген кендер мен металдардың бір бөлігі ғана өңделетінін ескерсек, әртараптандырылған өндірісті құру тұрақты экономикалық және әлеуметтік даму үшін өте маңызды. 

 • «Жасыл экономика» үшін кобальт, никель, литий және басқа металдардың ауқымды өндірісін дамыту әлеуеті.
 • Шикізатты қауіпсіз және тұрақты жеткізуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан мен ЕО арасындағы стратегиялық әріптестіктің жол картасы.
 • «Жасыл» өндіріс және «жасыл энергетика» тізбектерін дамыту.
 • Ресурстарды тұрақты пайдалану: материалдарды пайдалану тиімділігін барынша арттыра отырып, кен мен металл өндіруді ұлғайту.

Moderator
Директор и корпоративный консультант (горное дело)
SRK Consulting (Kazakhstan)

Presentations
Стратегическое партнерство между Казахстаном и Европейским Союзом по устойчивому производству сырья, аккумуляторов и водородных цепочек.

Официальный представитель
Европейская Комиссия, DG GROW


Мировой спрос на важнейшие металлы и потенциал Казахстана для разведки

Заместитель директора
MSA-Minerals Consulting Ltd.


Драйверы развития проектов в мире дефицита товаров

Исполнительный директор - развитие бизнеса
AMC Consultants


Устойчивое производство меди — обеспечение ценности для всех вовлеченных лиц

Технический директор
Медная компания Коунрад / Сентрал Эйжа Металс


Центральная Азия является недостающим звеном в анализе важнейших материалов для глобального перехода к чистой энергии

Руководитель Центра энергетических исследований
Норвежский институт международных отношений (NUPI)


Обзор стратегии Казахстана по развитию металлообрабатывающей промышленности страны по сравнению с Узбекистаном

Управляющий партнер
Strategic Solutions


Технологиялық бизнес-трек форумға қатысушылар мен көрмеге келушілер үшін ашық мамандандырылған аймақта өткізіледі. Бизнес-трек алаңында компаниялар мен форумның жеке қатысушылары өздерінің технологияларын, кейстері мен өнімдерін таныстыра алады. 


Moderator
Генеральный директор
ООО "Маркетинг от Тимченко"

Presentations
Уникальное производство буровых добавок, гарантирующих максимальный результат на участках

Заместитель генерального директора
ТОО "МАД МАСТЕР"


Комплексные аэрогеофизические технологии нового поколения

Начальник отдела геолого-геофизического моделирования, кандидат технических наук
АО «ГНПП «Аэрогеофизика»


Технологии и методики Aurora Geophysics

Директор
Aurora Geophysics


Применение современных методов анализа материалов ДЗЗ при геологическом таргетировании

Начальник отдела ГИС, геолог
ООО "Институт геотехнологий" (Группа ИГТ)


Межскважинное радиоволновое просвечивание с комплексом FARA

Директор
ТОО FARA Systems


Надувные пакеры для гидрогеологических работ в скважинах

Директор
ООО ЭКЗОСТРА


Современное геофизическое оборудование в рамках выполнения геологоразведочных работ

Руководитель проектов
Геодевайс Казахстан