1-сессия

1-сессия

Сарыарқа 1

Қазақстандағы геология мен жер қойнауын пайдалануды цифрландыру

Геологиялық саланың алдында тұрған негізгі сын-қатер – қорлардың аз өндірілуі. Геология ғылымын дамыту және шикізатпен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда Ұлттық геологиялық қызмет құрылды және геология саласын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды. Геологиялық ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдету үшін «KAZNEDRA» ведомствоаралық ақпараттық жүйесі құрылады. Саланың негізгі проблемаларын шешу үшін жер қойнауын геологиялық зерттеудің тиімділігін арттыру және ақпараттандыру, цифрландыру технологияларын пайдалана отырып, минералдық-шикізат базасын толықтыру бойынша жұмыс жүргізу жоспарлануда.

  • Барлық деректерді машинада оқылатын түрде ала отырып, геологиялық барлау кезеңінен өндіру мен өңдеуге дейінгі деректердің үздіксіз қозғалысына негізделген саланы басқарудың жаңа модельдері.
  • Тау жыныстары бойынша өзек қоймаларын құру және цифрландыру.
  • Қазақстандағы геологиялық құрылымдарды цифрлық картаға түсіру.
  • Жер асты ресурстарын болжауға және талдауға көмектесу үшін жасанды интеллектті (ЖИ) пайдалану.
  • Геологиялық түзілімдерді болжау үшін машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану.
  • Зерттеу дәлдігін жақсарту үшін геофизикалық деректерді спутниктік суреттермен біріктіру.
  • Қол жеткізу қиын аймақтарда кескіндер мен деректерді алу үшін жасанды интеллект пен дрондық технологияларды қолдану.
  • Инвестициялық жобаларды талдау және іске асыру кезінде цифрлық технологияларды пайдалану.

Алмат Даумов
Партнер
ТОО Юридическая фирма "GRATA"

Экономические перспективы Казахстана и Центральной Азии в новом геополитическом контексте

Эрик Ливни
Заместитель директора, ведущий региональный экономист, Центральная Азия
Европейский банк реконструкции и развития

Инвестиционные возможности Республики Казахстан, включая Горно-Металлургический Комплекс

Алмас Айдарович Айдаров
Заместитель министра
Министерство иностранных дел Республики Казахстан

Ключевое слово

Иран Шарханович Шархан
Вице-министр
Министерство Индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстан

Ключевые вызовы в формировании благоприятного бизнес-климата в горнодобывающей отрасли Казахстана

Тимур Одилов
Партнер
Холлер Ломакс

Развитие недр, как драйвер экономического роста Казахстана

Жандос Джантореевич Абишев
Советник Председателя Президиума
НПП РК Атамекен

Редкоземельные элементы – возможность или риск?

Майк Бир
Директор и корпоративный консультант (горное дело)
SRK Consulting (Kazakhstan)

Развитие геологоразведки Казахстана в разрезе глобального энергетического перехода

Кайсар Кошкинбаевич Кожамуратов
Партнер
Aurora Minerals Group