1-сессия

1-сессия

Сарыарқа 1

Қазақстандағы геология мен жер қойнауын пайдалануды цифрландыру»

Геологиялық саланың алдында тұрған негізгі сын-қатер – қорлардың аз өндірілуі. Геология ғылымын дамыту және шикізатпен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда Ұлттық геологиялық қызмет құрылды және геология саласын дамытудың 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданды. Геологиялық ақпаратқа қол жеткізуді жеңілдету үшін «KAZNEDRA» ведомствоаралық ақпараттық жүйесі құрылады. Саланың негізгі проблемаларын шешу үшін жер қойнауын геологиялық зерттеудің тиімділігін арттыру және ақпараттандыру, цифрландыру технологияларын пайдалана отырып, минералдық-шикізат базасын толықтыру бойынша жұмыс жүргізу жоспарлануда.

  • Барлық деректерді машинада оқылатын түрде ала отырып, геологиялық барлау кезеңінен өндіру мен өңдеуге дейінгі деректердің үздіксіз қозғалысына негізделген саланы басқарудың жаңа модельдері.
  • Тау жыныстары бойынша өзек қоймаларын құру және цифрландыру.
  • Қазақстандағы геологиялық құрылымдарды цифрлық картаға түсіру.
  • Жер асты ресурстарын болжауға және талдауға көмектесу үшін жасанды интеллектті (ЖИ) пайдалану.
  • Геологиялық түзілімдерді болжау үшін машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану.
  • Зерттеу дәлдігін жақсарту үшін геофизикалық деректерді спутниктік суреттермен біріктіру.
  • Қол жеткізу қиын аймақтарда кескіндер мен деректерді алу үшін жасанды интеллект пен дрондық технологияларды қолдану.
  • Инвестициялық жобаларды талдау және іске асыру кезінде цифрлық технологияларды пайдалану.

Инна Шаловенкова
Директор по продажам продуктов для горнодобывающего сектора в регионе EMEA
Seequent

Достижение полного потенциала для предприятий горно-металлургической отрасли: диагностика и методологии трансформации

Юрий Алексеевич Савгира
Старший руководитель проектов
Хэтч

Уроки, извлеченные из применения удаленных операционных центров в горнодобывающей промышленности Австралии и Северной и Южной Америки.

Тони Эдвардс
Генеральный директор
StepChange Global

Цифровое управление горным предприятием с помощью K-MINE

Мыхайло Назаренко
Директор
K-MINE Group

Эпоха данных: сбор, обработка и интерпретация

Александр Фролов
Руководитель технической группы
Seequent

Кейсы повышения эффективности буровзрывных работ на основе применения цифровых технологий ГГИС ГЕОМИКС и систем диспетчеризации

Андрей Владимирович Герасимов
Технический директор
ООО "ГЕОМИКС"

Управление горно-геологическими данными

Олег Жаворонкин
Заместитель генерального директора
АТОЛЛис

Цифровая трансформация буровых работ

Михаил Демидович
Руководитель отдела внедрения и технической поддержки
АГР Софтвер

Моделирование буровзрывных работ с использованием цифрового двойника.

Тьерри Бернард
Генеральный директор
TBT / DNA-Blast Group