5-сессия

5-сессия

Сарыарқа 1

Кен орындарын болжау мен іздеудің тиімді технологиялары

Қазақстанның орасан зор аумағын ескере отырып, геологиялық-іздестіру жұмыстарының тиімділігі көбінесе озық технологияларды пайдалануға, кешенді талдауға және мамандардың жоғары құзыреттілігіне байланысты.  Қазақстанда ГРР инновациялық әдістерін қолдана отырып, геологиялық саланы жаңғырту курсы қабылданды. Жаңғырту сонымен қатар кен орындарын бағалау сапасын арттыру және оларды игеру мен пайдаланудың оңтайлы әдістерін анықтау міндеттерін шешуге көмектеседі.  

  • Кен орындарын бағалау сапасын арттыру үшін салалық тәжірибелерді жаңғырту.
  • Нақты уақыт режимінде геологиялық зерттеулердің деректерін жинауға, өңдеуге және талдауға мүмкіндік беретін технологияларды дамыту.
  • Сапаны арттыру және процестерді жеделдету үшін мамандардың күнделікті қол жұмысын автоматтандыру.
  • Цифрлық өзектен, геологиялық зерттеу деректерінен, сейсмикалық барлаудан, аймақтық және бассейндік модельдеуден цифрлық геологиялық модельдерге дейін үздіксіз тізбектер құру.
  • Үнемі келіп түсетін жаңа деректер негізінде геологиялық модельдерді автоматтандырылған жаңарту.
  • Жоспарлау дәлдігі мен шешім қабылдау жылдамдығын жақсарту үшін Big Data және Data Mining технологияларын қолдану.
  • Кен орындарын бағалау сапасын арттыру және оларды игеру мен пайдаланудың оңтайлы әдістерін анықтау.
  • Өндірудің рентабельділігін арттыру үшін бұрғылау-жару жұмыстарының көрсеткіштерін компьютерлік модельдеу.

Дамир Манарбекулы Кызыр
Генеральный директор
ТОО NovaDrilling

Примеры применения комплексных геофизических методов при разведке медно-порфировых месторождений, участок Прибрежный.

Сакен Болатбекулы
Старший проектный геолог
RioTinto

Поляризация, вызванная DasVision 3D: примеры из Канады и Казахстана

Крис Нинд
вице-президент по развитию бизнеса
Абитиби Геофизика

Геологическое таргетирование как наиболее эффективный инструмент прогноза и поисков рудных месторождений

Андрей Читалин
Главный геолог
ООО "Институт геотехнологий" (Группа ИГТ)

Повышение эффективности геологоразведки путем использования современных буровых технологий

Андрей Вячеславович Попов
Генеральный директор
Восточная Буровая Компания

Плюсы и минусы оптимизации полевых работ при поисках и разведке рудных месторождений

Евгений Ермолин
Генеральный директор
Сервисная геолого-геофизическая компания "ДЖИ М Сервис" ООО

Опыт решения поисковых задач на рудные полезные ископаемые

Иван Алексеев
Генеральный директор
ГК "Открытая Геология"

Минералогические критерии рудоносности гранитоидных массивов

Сергей Викторович Петров
Исполнительный Директор
ГК "ЛИМС"