2-сессия

2-сессия

Сарыарқа 1

Тау-кен өндірісінің активтерін басқару процестерін автоматтандыру және цифрландыру пилоттардан бастап бірыңғай тізбектер мен цифрлық екіліктерді құруға дейін

Қазақстан, транзиттік экономикасы бар басқа елдер сияқты, цифрлық экономикадағы бірегей перспективаларға тап болады. Бұл пайда табуға оларды коммерцияландыру үшін цифрлық және деректермен жұмыс істеу тәсілін өзгертуді қажет етеді. Ол сондай-ақ жаңа цифрлық платформаларды пайдалану және экономиканың әртүрлі секторларының жұмысын оңтайландыру және ресурстарды бөлу үшін бизнес үлгілерін қолдану арқылы цифрлық трансформация мүмкіндіктерін ашады. 

  • Жер қойнауын пайдаланушылардың өндірістік процестерін өнеркәсіптік автоматтандыру мен цифрландырудың технологиялық шешімдері.
  • Тау-кен өнеркәсібіндегі процедураларды басқаруды тексеруді, визуализациялауды, автоматтандыруды қамтитын цифрлық жобалар; техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің автоматтандырылған жүйесін әзірлеу; кен орындарын геомеханикалық модельдеу; объектілер инфрақұрылымының 3D-модельдерін жасау және т.б.
  • Жабдықтың техникалық жай-күйін визуализациялауға және оның тоқтап қалуын қысқартуға ықпал ететін профилактикалық тексерулер мен техниканы жөндеудің цифрлық есебі.
  • Карьерлердегі жарылғыш жұмыстарды өндіруде болжау мен жобалаудың компьютерлік моделінің бағдарламалық жасақтамасы.
  • Кен орындарының көлік жүйелерінің цифрлық екілігі.
  • Тау-кен байыту кәсіпорнының цифрлық екілігі.
  • Тау-кен көлік кешенін басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйелері.

Константин Давкаев
Директор
Синерго - партнер фирмы “1С”

Создание системы корпоративного хранилища технологических данных в Группе ERG

Сергей Владимирович Цветков
Коммерческий директор
ТОО "Клинкманн Казахстан (Klinkmann Kazakhstan)"

Создание системы корпоративного хранилища технологических данных в Группе ERG

Нуржан Абдинабиевич Сейтбаев
Менеджер проектов развития производственных систем в цветной металлургии
ТОО «Business & Technology Services»

Оптимизация управления циклом флотации на Бакырчикском горнодобывающем предприятии с помощью искусственного интеллекта на платформе brains.app

Таиржан Есенгулович Салыков
Начальник производственно-технического управления
ТОО "Полиметалл Евразия"

Создание дорожной карты к цифровому руднику мирового уровня

Джонни Уиттер
Главный консультант
Mine Tech Services (MTS)

Цифровой рудник – автоматизация учета и планирования с помощью решений фирмы 1С

Константин Давкаев
Директор
Синерго - партнер фирмы “1С”

Автоматизация и цифровизация в горной отрасли

Николай Косухин
Руководитель направления, Департамент горнодобывающих решений
Рексофт

Интеллектуальная система автоматизированного управления технологическим процессом обогатительных фабрик

Дмитрий Александрович Шнайдер
Старший Партнер
ТОО "Белка АЙ"

Революционное управление процессами: использование моделей машинного обучения, основанных на физике, для повышения рентабельности, надёжности и устойчивости в горнодобывающей промышленности

Константин Киселев
Директор / Основатель
Conundrum Industrial

Мониторинг размера частиц в реальном времени из каждого циклона для оптимизации производства чистого металла на линии измельчения и обогащения

Эско Тахкола
Менеджер по развитию бизнеса, Европа
CiDRA Minerals Processing

Geminex™ – Технологический цифровой двойник для обогатительных и металлургических предприятий

Николай Польшин
Эксперт по цифровым решениям компании
Метсо Оутотек, Центральная Азия