2-сессия

2-сессия

Сарыарқа 1

Қазақстанның геологиялық саласын дамытудың басымдықтары

Қазақстан пайдалы қазбалардың көптеген түрлерінің расталған қорлары бойынша әлемнің жетекші елдерінің алғашқы ондығына кіреді. Экономиканың өндіруші секторы ЖІӨ-нің шамамен 30%-ын қамтамасыз етеді. қамтамасыз етеді. ТМК-ның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін таяу жылдары минералдық-шикізат базасын толықтыру, жер қойнауын пайдаланушылардың бірыңғай платформасында бизнес-процестерді оңайлату және автоматтандыру, базалық металдарды дайын өнімге дейін өңдеуді тереңдету жөнінде шаралар қолданылатын болады.

  • Басым пайдалы қазбалар бойынша жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуді жандандыру жөніндегі ұлттық бағдарлама.
  • Ұлттық Геологиялық Қызметтің инвестициялық тәуекелдерді төмендету және ерте кезеңде жұмыстар жүргізу және болжамды ресурстары бар перспективалы учаскелерді қалыптастыру жөніндегі жоспарлары.
  • Геологиялық барлауға инвестициялар тартудың жаңа құралдары.
  • Инвесторларға ұсынылатын қатты пайдалы қазбалар кен орындарының экономикалық көмектерін арттыру.
  • Қатты пайдалы қазбалардың ресурстары мен қорлары бойынша есептіліктің халықаралық стандарттарына көшуді аяқтау.
  • Инвесторлардың геологиялық ақпаратқа қол жеткізуін жеңілдету үшін «ашық» ақпараттық жүйені құру.
  • Деректерге негізделген саланы басқарудың жаңа үлгісі.
  • Кен орындарын ашушылардың оны игеру құқықтарын қорғау.
  • Пайдаланылмаған жер қойнауын мемлекеттік қорға қайтару мақсатында кен орындарын тексеру.
  • Жер қойнауын пайдаланушылардың қызметіне ғарыштық мониторинг жүргізу

Тимур Одилов
Партнер
Холлер Ломакс

Mеры по улучшению инвестиционного климата в Горно-Металлургическом Комплексе Казахстана

Николай Владимирович Радостовец
Исполнительный директор
ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

О реализации концепции развития геологической отрасли Казахстана

Ерлан Есеналиевич Акбаров
Председатель
Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК

Национальная геологическая служба

Жанат Каирбекович Карибаев
Председатель Правления
АО "Национальная геологическая служба"

Единая платформа недропользователей minerals.gov.kz

Оскен Карабаевич Тойшибеков
Директор Департамента пространственных данных
АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары"

Преимущества перехода на новый Кодекс горнодобывающей промышленности

Хайрулла Абен
Главный консультант
CSA Global (компания группы ERM)

Переход на стандарты KAZRC — ожидания и риски

Георгий Фрейман
Председатель Исполнительного Комитета ПОНЭН
ОО "Профессиональное объединение независимых экспертов недр" (ПОНЭН)"

О некоторых юридических рисках геологоразведки в Казахстане и пути их решения

Алмат Даумов
Партнер
ТОО Юридическая фирма "GRATA"

Юниорские компании ГМК РК

Айбар Леонидович Даутов
Председатель Правления
Ассоциация МСБ в ГМК "Тау-Кен Казахстан"